HUURVOORWAARDEN

Wie kan een toestel huren?

Enkel natuurlijke personen kunnen een verrekijker huren. Verhuur kan uitsluitend plaatsvinden aan personen die ouder zijn dan 18 jaar op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst en in het bezit zijn van een geldige Belgische identiteitskaart. Van de ID kaart zal een kopie genomen worden bij afhalen van de kijker(s) welke aan deze huurovereenkomst zal gehecht worden. De huurder tekent bij ontvangst van de verrekijker(s) deze huurovereenkomst. Het is niet toegestaan de gehuurde verrekijkers aan derden, anders dan waarvoor de huur bedoeld is, ter beschikking te stellen of verder te verhuren. Bij het inleveren van de verrekijkers ontvangt de huurder een bewijs van aflevering.

Hoe reserveren?

Reserveren kan enkel via de website www.verrekijkerhuren.nu. Reserveer best minstens 14 dagen op voorhand. Hoe vroeger u reserveert, hoe meer kans u heeft dat het gewenste model nog beschikbaar is. Een reservering is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Optiek Mertens bvba. Heeft u dringend een verrekijker nodig? Neem dan telefonisch contact op.

Voor welke periode kan ik een verrekijker huren?

Onze verrekijkers worden verhuurd voor de periode opgenomen in de huidige overeenkomst met een minimum van 7 dagen. De dag waarop de huur start en waarop de verrekijker wordt ingeleverd tellen steeds als een volledige huurdag. De volledige huurprijs wordt op voorhand betaald. Indien de verrekijkers later worden binnengebracht wordt er in verhouding extra huur aangerekend. Een voorbeeld ter verduidelijking: u komt op donderdag een toestel huren voor één week. Dan moet u het de daaropvolgende donderdag terug binnen brengen. Brengt u het toestel (of de toestellen) pas binnen op vrijdag dan rekenen we één week extra huur aan.

Is er een verzekering in de huurprijs inbegrepen ?

Een verzekering is niet in de huurprijs inbegrepen. De huurder wordt verzocht de verrekijker(s) met de nodige zorg en respect te behandelen. De huurder erkent de verrekijker(s) ontvangen te hebben in goede staat van werking en erkent de werking ervan bij de in ontvangst name van de verrekijker(s) te hebben gecontroleerd. Indien blijkt dat bij inlevering van de verrekijker(s) schade is toegebracht, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal de schade afgehouden worden van de huurwaarborg. Is de herstelkost hoger dan de betaalde waarborg dan zal het verschil extra aangerekend worden.

Moet ik een waarborg betalen?

De prijzen van de waarborg staan vermeld bij de huurprijzen voor ieder type verrekijker. In dit document wordt deze nog een keer extra vermeld. Tevens staat de vereiste waarborg vermeld op de reservatiebevestiging. U kan de waarborg cash, of met Bancontact betalen. Betalen met creditkaart is niet mogelijk Na het inleveren zal (zullen) de verrekijker(s) door één van onze medewerkers gecontroleerd worden. Dit zal NIET gebeuren op het moment van inleveren. Indien tijdens de controle blijkt dat er schade is toegebracht aan één of meerdere van de verrekijkers, zal de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden en worden de kosten voor herstelling van de huurwaarborg afgetrokken of wordt deze volledig ingehouden en indien de waarborg niet volstaat voor de herstelkost zal het verschil extra aangerekend worden.

Wij zorgen ervoor dat de verrekijkers proper zijn als u ze ontvangt bij aanvang van de huurperiode. Wij verwachten ook dat u ze proper en onbeschadigd terug binnen brengt (kuisen conform voorschriften fabrikant). Indien dit niet het geval is, zullen de kosten voor het reinigen in mindering gebracht worden van de huurwaarborg. Indien er geen problemen zijn, wordt de huurwaarborg integraal terugbetaald via overschrijving binnen de drie werkdagen na inlevering.

 

Download hier de huurovereenkomst

ModelWaarborg
Kite Petrel€ 250
Kite Lynx HD€ 250
Zeiss Conquest€ 350
Swarovski EL€ 570